Calendari Espai Gràfic 2016

Adoració dels Mags, 1306. Giotto di Bondone.
Capella de la Sorra, Pàdua.