1r Congrés internacional sobre revitalització de llengües indígines i minoritzades

Barcelona · Vic 2017