Avís legal

Informació general

espaigràfic.com és un domini de Lluís Jubert amb NIF 77290717-E i domicili a Baixada de la Unió, 11 08700 Igualada.

Els continguts d’aquest web són propietat de espaigràfic o de terceres persones. Tots els drets estan reservats. No es permet l’ús comercial del web ni la seva modificació.

Política de protecció de dades de caràcter personal del web
espaigràfic garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i no seran sotmeses a cap mena de tractament automatitzat.

Així cal entendre que en els formularis que recullin dades de caràcter personal ( Contactar) aquestes s'utilitzaran exclusivament per a donar-li resposta i, en cap cas, per enviar-li cap tipus d'informació comercial derivada o per cedir-les a tercers