Vols editar el teu llibre

Tens pensat editar un llibre o potser una revista?
Unes memòries, una novel·la un recull de contes o de poemes? Un treball de recerca?
Podràs seguir de prop el procés d’edició, revisió i correcció del text, tria d’imatges, disseny i maquetació.
Posa't en contacte amb nosaltres.
Ens agrada aquesta feina!

Anar a editorial