Estand Tot Rètol

Fira Multisectorial 2003

Estructura estand. 24 m2, tarima,24 m2 moqueta color negre, 11 ml de pared a 3 m.