Gabriel Ferrater i la política. Les veus que canten

Jordi Ibáñez Fanés / Edicions del Molí de Dalt
No sé si cal advertir —però em temo que sí— que el que
segueix és un pastitx. És a dir: una imitació més o menys
paròdica del to oral que ens ha pervingut de les transcripcions
dels famosos cursos de Gabriel Ferrater sobre literatura
catalana del segle XX …

Avís i excusa (fragment introducció) Jordi Ibáñez Fanés

.pdf Gabriel Ferrater : Edicions del Molí de Dalt