Coral de Santa Maria d'Igualada 1939 -2020

Estem molt satisfets del resultat aconseguit amb l’edició que oferim al públic i convençuts que fem una bona aportació a la història d’Igualada, com també, lògicament, a l’Església, al país i a la cultura.

Lleonard del Rio Campmajó

Coral de Santa Maria d'Igualada 1939-2020