Josep Morera Mestre

Josep Morera Mestre - del meu record

Josep Morera Mestre (1880-1936). Una introducció biogràfica (Fragment)

Unes memòries d’un interès extraordinari i d’una prosa excel·lent que han restat inèdites fins avui, recloses en l’àmbit familiar, i que podem oferir finalment, tants anys després, en el present llibre. Abans, però, per conèixer el personatge i per poder contextualitzar els seus records, pot ser útil d’exposar quina va ser la seva biografia.

Josep Morera va néixer a Igualada a les onze del matí del dia 4 de novembre de l’any 1880 ...

Edició, biografia i notes Antoni Dalmau i Ribalta

Josep Morera Mestre - del meu record