El cartell de Chico i Rita presideix l'espai del bar

Visita a Palo Alto de Barcelona

La invitació a conèixer les instal·lacions

Palo Alto és una Fundació, constituïda el 1997, formada per un estudi de disseny, un escultor, un interiorista, un dissenyador gràfic-fotògraf, un pintor, una empresa de disseny gràfic i packaging i una de las seus d’una escola d’art.

La Fundació comparteix espai amb dues organitzacions més: una que es dedica a la iI·luminació i el so i una altre que es dedica a l’escenografia i els decorats). Totes aquestes organitzacions conviuen en una antiga zona industrial del Poble Nou.


Història

El complex Palo Alto funciona des de 1989, per iniciativa de Pierre Roca, un visionari que s’instal·la per treure un rendiment econòmic a un espai emblemàtic de la ciutat. El projecte fracassa i Mariscal n’agafa el relleu: el converteix en el seu espai de treball i hi trasllada el seu Estudi. Els terrenys són propietat de l’ajuntament i, amb la visió de futur de què algun dia la diagonal arribaria al mar i amb la voluntat inicial de recuperar un espai i una memòria, un grup de professionals afins s’instal·la en els espais no ocupats per l’Estudi Mariscal. Els terrenys es declaren afectats per una expropiació i Mariscal ha de defensar el projecte Palo Alto davant l’ajuntament. Després de llargues negociacions, aconsegueix que es declari com a sòl públic i comença a sorgir la idea de crear una entitat que promogui els espais en conjunt. En aquesta època moltes organitzacions s’interessen per les instal·lacions i pel projecte. La configuració actual no és definitiva perquè el projecte Palo Alto és un procés lent, en evolució continua. A partir de 1998 sembla que la Fundació tira endavant amb projectes de futur (presentació conjunta com a Palo Alto, web de tots els espais, exposicions, etc.).


Gestió

La Fundació Palo Alto és l’encarregada de gestionar l’espai i les relacions externes dels equips residents. No ofereix més serveis que els de gestió de l’espai comú i les relacions amb el propietari. El seu propòsit és crear un equip de l’àmbit cultural, creatiu i relacionat amb les noves tecnologies amb capacitat per tirar endavant projectes internacionals molt potents. Totes les organitzacions residents a Palo Alto -excepte dos que marxen en breu- tenen un representant al Patronat de la Fundació, òrgan on es prenen les decisions generals. La coordinació i l’execució són a càrrec del president de la Fundació que alhora és el gerent de l’Estudi Mariscal, però l’autèntic motor i liderat de Palo Alto recau en la figura de Mariscal.


Característiques organitzacions residents

Un total de cinquanta persones, organitzades en nou projectes empresarials molt consolidats i amb cert prestigi de marca. Ara bé, tots els equips s’han desenvolupat professionalment gràcies al seu trasllat a Palo Alto i avui dia no hi ha cap equip que comenci. Els integrants de les organitzacions són joves professionals amb capacitat econòmica.


Espais

Cada organització està ubicada en una nau industrial diferent que cadascú s’ha ocupat d’habitar com ha volgut. Les naus estan separades les unes de les altres però els espais exteriors, que ara utilitzen com a pàrquing, són compartits. Hi ha una nau d’ús comú que s’utilitza per a fer-hi les festes i actes socials.


Relacions

Tot i que hi ha relacions d’ajuda mútua entre els grups, les relacions de col·laboració són molt esporàdiques perquè cada organització ja és prou gran i consolidada.

Per alguns Palo Alto és una fàbrica del disseny.