Cartell Imagina festival d'estiu d'Igualada, juliol 2004

Imagina, mostra de cartells 2004-2009

Mostra de cartells del Festival multidisciplinari IMAGINA d’Igualada realitzats per l’estudi espaiGràfic d’Igualada.

El guió es la propia paraula, Imagina. Un icona futurista i enigmàtica: un cap amb un núvol que vol significar de manera sintètica el fet d’imaginar com a marca.

La tipografia i la imatge són els veritables protagonistes de tots els cartells. Introduint imatges descontextualitzades i poètiques que amb una bona dosis de provocació serveixen d’excusa per fent-se veure. Representar el fet d’imaginar en forma de lletres fetes de Lego o un robot incapaç d’imaginar o l’anella d’una llauna de Coca Cola que és converteix màgicament en una lletra “A”, o la navalla suïssa desplegada com a sinònim de multifuncions, o bé la silueta d’una cara amb la paraula imagina.

Un projecte en que espaiGràfic ha treballat amb il·lusió i compromís per a crear una comunicació de ciutat de qualitat.

Veure cartells