Sigarra Segarra. Cruïlla Ibèria i Hispània (2016)

Exposició Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia

Una exposició excepcional i única sobre el passat més antic dels Prats de Rei: Śigaŕa Segarra. Cruïlla entre Ibèria i Hispània. Es tracta d’una producció del Museu de la Pell centrada en la nombrosa i rica cultura material que han donat els treballs arqueològics efectuats als Prats de Rei, tant els de dècades anteriors com els més recents.

L’exposició ha comptat amb l’assessorament científic del Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Universitat de Lleida, molt interessat en que la recerca que hi porta a terme dins de l’àmbit acadèmic traspassi aquests límits i tingui el retorn social que es mereix. Als Prats de Rei aquesta actitud no pot tenir millor acollida, ja que té una llarga tradició de cura cap a la seva història. Els pretencs, sabedors de diverses troballes ocorregudes al llarg de segles passats, van impulsar les primeres excavacions en la dècada dels 70 del segle XX i van fundar el Museu Municipal Josep Castellà i Real, per tenir cura dels nombrosos testimonis ibèrics i romans que havien anat apareixent i que feien albirar un cert passat notable. En el cas de les excavacions arqueològiques del 2013, portades a terme sota la direcció de la investigadora de la UdL Natàlia Salazar en ple nucli antic dels Prats de Rei, les troballes han estat tan espectaculars que han sobrepassat les millors expectatives i han permès concloure que, almenys des de mitjans del s. VI aC, en el lloc va existir un enclavament ibèric emmurallat de gran potència arquitectònica, erigit en un centre polític i econòmic d’entitat, i que aquest va perviure cronològicament i va créixer urbanísticament fins a convertir-se en municipi romà.

L’interès de la població en conservar les restes i donar-les a conèixer, la voluntat del Museu per fer palès el seu vessant de centre patrimonial d’abast comarcal, i la total predisposició del Grup de Recerca de la Universitat de Lleida per difondre els resultats que es van obtenint de les investigacions, han confluit en aquesta mostra que posa a l’abast del públic més de 50 peces de gran valor. Entre elles podem destacar una moneda custodiada al Museu Comarcal de Cervera amb la inscripicó ibèrica “Śigaŕa”; fragments de ceràmica grega –la més preuada en tot el Mediterrani als s. V i IV aC–; una base de columna d’un imponent monument romà o les inscripcions que certifiquen que l’enclavament ibèric va convertir-se en el municipi romà de Sigarra i que al s. III dC, ja com a Segarra, seguia gaudint d’un senat local. I, sens dubte, no podem oblidar una lauda en mosaic que cobria un sepulcre paleocristià: el fragment conservat, recentment restaurat, és excepcional perquè conté una part d’un crismó; en tota Catalunya només se’n coneixen dos més, un a Tarragona i l’altre a Barcelona.

Veure exposició
Veure catàleg