Rec.0 teories sobre la creació de negocis (2014)

Antoni Olivé i Tomàs

En els darrers anys han emergit i s’han consolidat algunes teories sobre la identificació d’oportunitats de negoci i el disseny de models que suposen un trencament radical amb teories anteriors que explicaven la manera convencional de crear negocis. Dues d’aquestes teories són especialment interessants per la seva radicalitat: la que desenvolupa el concepte d’effectuation (Sarasvathy, 2001) i la que desenvolupa el concepte de bricolatge (Baker i Nelson, 2005).

Article publicat a la Revista d'Igualada núm. 48, desembre de 2014Article complet. El Rec.0 i les teories sobre la creació de negocis